Outreachende Ambulante Werker binnen de groepsaanpak (0,5 fte)

Outreachende Ambulante Werker binnen de groepsaanpak (0,5 fte)

 

De inzet van een outreachende ambulante werker binnen de groepsaanpak is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen die dusdanig risicogedrag vertonen dat zij het gevaar lopen om (permanente) aansluiting met school, werk, gezin en samenleving te verliezen en daarbij tevens het risico lopen om af te glijden naar de onderkant van de maatschappij zonder vooruitzichten. De inzet van de outreachende ambulante werker richt zich vooral op preventief ingrijpen bij jongeren met problematiek die te specifiek is voor reguliere basiszorg, justitieel ingrijpen of zwaardere curatieve interventie.

Algemene doelstellingen:
Vroegtijdig ingrijpen bij risicogedrag

Doorstroom naar zwaardere vormen van hulpverlening voorkomen
Jongeren blijven op school en/of gaan aan het werk of worden hiernaar teruggeleid
Jongeren met fysieke en/of mentale beperkingen begeleid naar een zinvolle dagbesteding.

De outreachende ambulante werker wordt heel laagdrempelig ingezet. Deze kent geen 9 tot 5 mentaliteit en laat zich niet uit het veld slaan door ongemotiveerde jongeren en/of ouders of verzorgers. De outreachende ambulante werker is vastberaden om te werken in de leefomgeving van de jongere en zijn familieleden/vrienden.

Vanuit zijn outreachende benadering is hij continu op pad met de jongeren en activeert belangrijke personen uit de eigen leefomgeving van het gezin of de jongere tot een actieve ondersteunende rol. De focus in hun handelen richt zich op het ‘normaliseren’ en ‘ontzorgen’.

Algemene werkwijze

Praktisch: wat snel kan worden opgelost, wordt snel aangepakt! (b.v. het in orde maken van administratie, regelingen treffen met schuldeisers etc.)
Activerend: gericht op het versterken van de sociale veerkracht van het gezin, de jongere en het sociale netwerk rondom de jongere en het gezin.
Ondersteunend: op bepaalde punten in het leven heeft iedereen een coach, mentor of maatje naast en achter zich nodig. Het kan gaan om steun bij het beter leren van de Nederlandse taal, emotionele steun, maar ook om hulp bij zelfstandig wonen of bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten.

De duur en de aard van de begeleiding wordt afgestemd op de aanwezige risico’s. Waarbij risicofactoren worden verminderd en beschermende factoren worden verhoogd. Tegelijkertijd wordt de begeleiding afgestemd op de leerstijl, leefstijl, motivatie en vaardigheden van de jongere/jongvolwassene en zijn omgeving.

De outreachende ambulante werker voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar die dusdanig risicogedrag vertonen dat zij gevaar lopen om (permanente) aansluiting met school, werk, gezin en samenleving dreigen te verliezen en daarbij tevens het risico lopen om af te glijden naar (zwaardere) criminaliteit. Er is grote aandacht voor de eventuele verstandelijke beperkingen en/of etnische achtergronden van de jongere of de ouders.

Reageer nu!

Velden met een * zijn verplicht!